Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ผลการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี และโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี

 

 

 

การแข่งขันทักษะวิชาการ งาน “มหกรรมดรุณาวิชาการ : การศึกษาเอกชนร่วมพัฒนาการศึกษาไทย”

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

ผลการแข่งขัน อนุบาล  

 

 

 

ผลการแข่งขัน

ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา

 รายการสังฆมณฑลราชบุรี  

 

 

ผลการแข่งขัน

ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา 

รายการโรงเรียนเอกชนแข่งใน

รายการสังฆมณฑลราชบุรี 

 

 

ผลการแข่งขัน

ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา

 รายการโรงเรียนเอกชนราชบุรี  

 

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560

 

 **ขอความกรุณาตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าแข่งขันให้ถูกต้อง นะคะ **

(ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560)

เพื่อความถูกต้องในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร

ขอบพระคุณค่ะ