Friday, 19 October 2018
<<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

ผลการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี และโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี

 

 

 

การแข่งขันทักษะวิชาการ งาน “มหกรรมดรุณาวิชาการ : การศึกษาเอกชนร่วมพัฒนาการศึกษาไทย”

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

ผลการแข่งขัน อนุบาล  

 

 

 

ผลการแข่งขัน

ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา

 รายการสังฆมณฑลราชบุรี  

 

 

ผลการแข่งขัน

ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา 

รายการโรงเรียนเอกชนแข่งใน

รายการสังฆมณฑลราชบุรี 

 

 

ผลการแข่งขัน

ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา

 รายการโรงเรียนเอกชนราชบุรี  

 

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560

 

 **ขอความกรุณาตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าแข่งขันให้ถูกต้อง นะคะ **

(ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560)

เพื่อความถูกต้องในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร

ขอบพระคุณค่ะ