Friday, 14 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

อบรมชินนสาสมาธิ การทำสมาธิเพื่อชนะใจตัวเอง

   

 

 

กิจกรรมอบรมครู โรงเรียนดรุณาราชบุรี ในหลักสูตร "ชินนสาสมาธิ การทำสมาธิเพื่อชนะใจตัวเอง" โดยสถาบัน

พลังจิตตานุภาพซึ่งก่อตั้งโดยพระธรรมมงคลญาณ(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ

สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดอมรินทราราม สาขาที่ 65 โดยมีพระปิยทัสสี เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี(ธ) และรองเจ้าอาวาส

วัดอมรินทราราม เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้มีครูโรงเรียนดรุณาราชบุรีเข้าร่วมฝึกหลักสูตรชินนสาสมาธิจำนวน

312 ท่าน

 


ภาพข่าว  คุณครูธารสันต์ (รายงาน) , คุณครูสุจิตรา และคุณครูกิ่งกาญจน์ (ถ่ายภาพ)