Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

อบรมชินนสาสมาธิ การทำสมาธิเพื่อชนะใจตัวเอง

   

 

 

กิจกรรมอบรมครู โรงเรียนดรุณาราชบุรี ในหลักสูตร "ชินนสาสมาธิ การทำสมาธิเพื่อชนะใจตัวเอง" โดยสถาบัน

พลังจิตตานุภาพซึ่งก่อตั้งโดยพระธรรมมงคลญาณ(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ

สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดอมรินทราราม สาขาที่ 65 โดยมีพระปิยทัสสี เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี(ธ) และรองเจ้าอาวาส

วัดอมรินทราราม เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้มีครูโรงเรียนดรุณาราชบุรีเข้าร่วมฝึกหลักสูตรชินนสาสมาธิจำนวน

312 ท่าน

 


ภาพข่าว  คุณครูธารสันต์ (รายงาน) , คุณครูสุจิตรา และคุณครูกิ่งกาญจน์ (ถ่ายภาพ)