Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

กิจกรรมสัมมนาครู โรงเรียนดรุณาราชบุรี ปีการศึกษา 2560

   

 

 

กิจกรรมการสัมนาครู โรงเรียนดรุณาราชบุรี ปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมเซนต์ปอล

โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีบาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นผู้อบรมสัมมนาในครั้งนี้

และวิทยากรพิเศษคือ ผอ.อาทิตย์ จำปาถิ่น สกสค. จังหวัดราชบุรี บรรยายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.

ที่ควรทราบ 

 


ภาพข่าว  คุณครูธารสันต์ (รายงาน) , คุณครูสุจิตรา และคุณครูกิ่งกาญจน์ (ถ่ายภาพ)