Monday, 18 June 2018
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 : พิธีไหว้ครูระดับอนุบาล/ ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา <<<<<---------->>>>> วันที่ 29 มิถุนายน 2561 : กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยม 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

กิจกรรมสัมมนาครู โรงเรียนดรุณาราชบุรี ปีการศึกษา 2560

   

 

 

กิจกรรมการสัมนาครู โรงเรียนดรุณาราชบุรี ปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมเซนต์ปอล

โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีบาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นผู้อบรมสัมมนาในครั้งนี้

และวิทยากรพิเศษคือ ผอ.อาทิตย์ จำปาถิ่น สกสค. จังหวัดราชบุรี บรรยายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.

ที่ควรทราบ 

 


ภาพข่าว  คุณครูธารสันต์ (รายงาน) , คุณครูสุจิตรา และคุณครูกิ่งกาญจน์ (ถ่ายภาพ)