Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

กิจกรรมสัมมนาครู โรงเรียนดรุณาราชบุรี ปีการศึกษา 2560

   

 

 

กิจกรรมการสัมนาครู โรงเรียนดรุณาราชบุรี ปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมเซนต์ปอล

โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีบาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นผู้อบรมสัมมนาในครั้งนี้

และวิทยากรพิเศษคือ ผอ.อาทิตย์ จำปาถิ่น สกสค. จังหวัดราชบุรี บรรยายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.

ที่ควรทราบ 

 


ภาพข่าว  คุณครูธารสันต์ (รายงาน) , คุณครูสุจิตรา และคุณครูกิ่งกาญจน์ (ถ่ายภาพ)