Wednesday, 19 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

อำลาครูนักศึกษาฝึกสอนจากประเทศจีน

 

  

 

                 เหล่าซือ ซรานซราน ได้ขึ้นกล่าวอำลานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในโอกาสจบการฝึกสอนที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี

        โดยจะเดินทางกลับประเทศจีนในวันที่ 27 กันยายน 2560 มีบาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ เป็นผู้มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาส

        สิ้นสุดการฝึกสอน

                


ภาพข่าว   คุณครูธารสันต์ (รายงาน,ถ่ายภาพ)