Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) เรียนรู้การฝึกเชิดหุ่นละครเล็ก

 

การแสดงหุ่นละครเล็ก 

นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)

กิจกรรมการเรียนรู้การฝึกเชิดหุ่นละครเล็กเบื้องต้นเป็นองค์ความรู้

สื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติมในรายวิชาภาษาไทย โดยมีการสาธิตการเชิดหุ่นละครเล็ก

พร้อมทั้งประวัติความเป็นมาของหุ่นไทย 

รับชมการแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นางลอย

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

----------------*************************--------------

 

 

    

 

        

 


ภาพข่าว , รายงาน