Thursday, 12 December 2019
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของ รัชกาลที่ 10

 

 

 

ร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของ 

ในหลวงรัชกาลที่ 10

 

 --------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 คณะผู้บริหารโรงเรียนดรุณาราชบุรี ตัวแทนสภานักเรียน

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10

สู่การปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี

 

 

   

 

 


ภาพข่าว , รายงาน