Thursday, 12 December 2019
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10

 

 

 

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ในหลวงรัชกาลที่ 10

 

 --------------------------------------------------------------------------------------

 

บาทหลวง ดร.จำเนียร จิตเสรีวงศ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ครบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

 

ณ ลานโดมอาคารเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562

 

 

 

    

 

 

 

 


ภาพข่าว , รายงาน