Friday, 13 December 2019
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2562

 

 

 

 วันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา 

จิตใจแจ่มใส เบิกบาน

 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

 --------------------------------------------------------------------------------------

ทำบุญ สร้างกุศล แผ่เมตตาจิต มอบสิ่งดีๆ แก่คนรอบข้าง

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา

ขอกุศลผลบุญที่ทุกท่านร่วมกันทำนี้ จงดลบันดาลให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป อิ่มบุญกันทัวหน้า

  

 

 

 


ภาพข่าว , รายงาน