Thursday, 12 December 2019
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

วจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนที่1/2562

 

 

  วจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ของโรงเรียนดรุณาราชบุรี

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา


เมื่อวันที่ ‎23 ‎พฤษภาคม ‎2562

 

โดยมี บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ ผู้อำนวยการ-อธิการ  บาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ รองอธิการ

ซิสเตอร์สุดาพร สวนจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนกอนุบาล คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้น

ร่วมวจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562 และร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า เพลงหนึ่งเดียวใจเดียว

 

      

 

   

 


ภาพข่าว