Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ครูดรุณาราชบุรี ฝึกอบรมหลักสูตรศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ

 

 

การฝึกอบรมหลักสูตรศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จGTO Academy ให้บุคลากร ครูโรงเรียนดรุณาราชบุรีวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2562

ณ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
  

 

 

 

   

 


ภาพข่าว