Wednesday, 13 November 2019
***** 11 พฤศจิกายน 2562 ร่วมรณรงค์แต่งชุดไทยในวันลอยกระทง สืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบนานเท่านาน ***** -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

DARUNA COVER DANCE CONTEST 2018

   

 

 

 

 การแข่งขัน DARUNA COVER DANCE CONTEST 2018 ครั้งที่ 1 กิจกรรมสร้างความสุข ความรัก ความสามัคคี เนื่องในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ 2562

ทางโรงเรียนดรุณาราชบุรี เห็นถึงความสำคัญในหารออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ให้กล้าแสดงออกในสิ่งที่นักเรียนสนใจ

ในสิ่งที่รัก และชอบ เปิดเวทีให้นักเรียนแสดงควาสามารถกันอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งชิงทุนการศึกษากว่า  5,000 บาท  กรรมการตัดสินรับเชิญมาจากทีมงานคุณภาพ

Workpoint ...ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากบาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นประธาน พร้อมมอบรางวัลแก่ทีมผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ 

 

 

   

 


ภาพข่าว   ครูกิ่งกาญจน์  (รายงาน), ครูพูนศักดิ์ ปิ่นทอง  (ถ่ายภาพ)