Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ "บ้านเบธานี"

   

 

 

                                                     

 

 

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  

ประจำปีพุทธศักราช 2561 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  66 พรรษา  28 กรกฎาคม  2561 

ณ เต็นท์กรมการศาสนา มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม พุทธศักราช  2561

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ได้แก่

นางสาววนัชพร เชื้อวิวัฒน์

นางสาวกมลวรรณ เรืองหิรัญ

นางสาวสุณิสา พุ่มพวง

นางสาวนภสร บุญญา

นางสาวอิสราภรณ์ สถิรยากร

นางสาววิลาวรรณ รุ่งสว่าง

นางสาวสุจิตตา ไพละออ

นางสาวนภัทร ศรีสารากร

นางสาวมนฑกานต์ อึงฤทธิเดช

เด็กชายสินวัตร หาเรือนมิตร

 

ครูผู้ฝึกสอน  นายวรวิทย์  สุวรรณ  /  นางสาวรุจิเรข  จินะอินทร์

 

                    

 

    

   

 


ภาพข่าว   ครูกิ่งกาญจน์  (รายงาน),  ครูสุจิตรา (ถ่ายภาพ)