Monday, 27 May 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ระลึกถึงแม่พระบังเกิด

   

 

 

                                                     

 

 

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  

ประจำปีพุทธศักราช 2561 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  66 พรรษา  28 กรกฎาคม  2561 

ณ เต็นท์กรมการศาสนา มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม พุทธศักราช  2561

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ได้แก่

นางสาววนัชพร เชื้อวิวัฒน์

นางสาวกมลวรรณ เรืองหิรัญ

นางสาวสุณิสา พุ่มพวง

นางสาวนภสร บุญญา

นางสาวอิสราภรณ์ สถิรยากร

นางสาววิลาวรรณ รุ่งสว่าง

นางสาวสุจิตตา ไพละออ

นางสาวนภัทร ศรีสารากร

นางสาวมนฑกานต์ อึงฤทธิเดช

เด็กชายสินวัตร หาเรือนมิตร

 

ครูผู้ฝึกสอน  นายวรวิทย์  สุวรรณ  /  นางสาวรุจิเรข  จินะอินทร์

 

                    

 

    

   

 


ภาพข่าว   ครูกิ่งกาญจน์  (รายงาน),  ครูสุจิตรา (ถ่ายภาพ)