Wednesday, 13 November 2019
***** 11 พฤศจิกายน 2562 ร่วมรณรงค์แต่งชุดไทยในวันลอยกระทง สืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบนานเท่านาน ***** -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 45 "ดรุณาสัมพันธ์ "

   

 

 

                                                     

 

 

 

 


ภาพข่าว  ทีมงานดรุณาราชบุรี  (ถ่ายภาพ)

 


  


ภาพข่าว  ทีมงานดรุณาราชบุรี  (ถ่ายภาพ)

 


  

รูปเพิ่มเติม "ทุกแผนก" ดูได้ที่นี่  

https://www.facebook.com/pg/Darunaratchaburi/photos/?tab=albums