Monday, 18 June 2018
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 : พิธีไหว้ครูระดับอนุบาล/ ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา <<<<<---------->>>>> วันที่ 29 มิถุนายน 2561 : กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยม 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-
Display # 
< < < < < < < < < <
Title Published Date Author Hits
ร่วมกิจกรรม ๓ ศาสนาเทิดพระเกียรติราชินี 02 September 2016 Written by Teerapol Puttikul 733
ประเมินการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา 31 August 2016 Written by Teerapol Puttikul 928
บันทึกข้อตกลงสนับสนุนผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์โรตารีแก่นจันทน์ 25 August 2016 Written by Teerapol Puttikul 988
บันทึกข้อตกลงการส่งเสริมศักยภาพกีฬาฟุตบอล 25 August 2016 Written by Teerapol Puttikul 1913
ดรุณาเกมส์ : Green and Clean 24 August 2016 Written by Teerapol Puttikul 13435
วันภาวนาเพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม 22 August 2016 Written by Teerapol Puttikul 906
ลงนามความร่วมมือ(MOU)เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ (CSR) 15 August 2016 Written by Teerapol Puttikul 906
วันแม่แห่งชาติ รักแม่สุดหัวใจ 15 August 2016 Written by Teerapol Puttikul 1224
ขอน้อมเกล้าฯ ถวายราชสดุดีแด่พระมิ่งแม่แห่งชาติ 11 August 2016 Written by Teerapol Puttikul 952
สช.ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียน 05 August 2016 Written by Teerapol Puttikul 958