Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

สช.ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียน

  • Published: Friday, 05 August 2016 18:36
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 1307

08/05/2016 :: 18:25:41 น.

 

คณะกรรมการการตรวจ นิเทศ และติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

(สช.) ตรวจ นิเทศและติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนดรุณาราชบุรี  “การตรวจเอกสารงานทะเบียน งานเอกสาร งานธุรการ และงานบัญชีของโรงเรียน”

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

 

นางสาวพิยดา ม่วงอิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สพป.ราชบุรีเขต ๑ และเจ้าหน้าที่ บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี

ให้การต้อนรับ โดยมีครูกลุ่มงานธุรการเป็นผู้เตรียมข้อมูลการตรวจนิเทศฯ แก่คณะกรรมการ 

 

การตรวจ นิเทศ และติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนดรุณาราชบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการโรงเรียนต่อไป


ภาพข่าว

นายประสิทธิชัย คุณธร  (ถ่ายภาพ)