ต้อนรับพระคาร์ดินัล ชาร์ลส หม่อง โบ

โอกาสนี้พระคาร์ดินัลวางดอกไม้แด่รูปนักบุญยวงบอสโก และ รูปพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต และการชื่นชมโรงเรียนดรุณาราชบุรีในการใช้ระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโกดูแลนักเรียน