Wednesday, 19 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

  • Published: Thursday, 26 January 2017 10:23
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 881

 

 

คณะผู้บริหาร  ครู  นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ( 100 วัน ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560  โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 20 รูป จากวัดพญาไม้ 10 รูป

และจากวัดทุ่งตาล จำนวน 10 รูป  มาประกอบพิธีทางศาสนาและร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 

 
 

 

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดให้ ครู นักเรียน แผนกอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2

เข้าร่วมพิธีที่อาคารเซนต์ปีเตอร์ ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 เข้าร่วมพิธีที่โดมอาคาร 2 หลังจากนั้นคณะครูได้ร่วมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์

ที่ห้องประชุมพลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร

 
  

ภาพข่าว นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ) 

 


 

ภาพข่าว นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ)