Monday, 19 March 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน...อย่าได้พลาดโอกาสดีๆ *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " *** จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 18.30 - 22.30 น.
A+ R A-

กิจกรรมวันเด็ก ดรุณาพัฒนา มุ่งมั่นสู่การศึกษาที่มั่นคง

  • Published: Thursday, 19 January 2017 08:56
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 733

 

 

โอกาสวันเด็กแห่งชาติ เด็กดรุณามีความสนุกสนานและแบ่งปันน้ำใจ และย้ำเตือนตนเองจากคำ ขวัญของนายกรัฐมนตรี

““เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชิติมั่นคง””  โรงเรียนดรุณาราชบุรีในการหล่อหลอมเด็กดรุณาพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านตามความถนัดของผู้เรียน มุ่งมั่นสู่การศึกษา

ที่มั่นคง  โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดกิจกรรมวันเด็ก เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 โดยจัด  แยกแผนกอนุบาล แผนกประถม และแผนกมัธยม

โดยครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมสำหรับเด็กดรุณาราชบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารในการจัดกิจกรรม ได้แก่ ซิสเตอร์ลัดดา ทะนุผล แผนกอนุบาล

บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ แผนกประถม  และบาทหลวงสมเกียรติ จูรอด แผนกมัธยม

 
 
 
  

ภาพกิจกรรม แผนกประถม นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (รายงาน,ถ่ายภาพ) 

 


 

ภาพกิจกรรม แผนกมัธยม นางสางสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ)