Monday, 19 March 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน...อย่าได้พลาดโอกาสดีๆ *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " *** จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 18.30 - 22.30 น.
A+ R A-

ค่ายอาสา "สร้างฝายน้ำล้น" ปลูกฝังจิตอาสาคนรุ่นใหม่

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 524

 

 

 

ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน และนักเรียนกลุ่มไอซีที จำนวน 10 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาครั้งที่ 5

ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาเมือง ภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดราชบุรี ร่วมกับตัวแทนเยาวชนจากสถาบันต่าง ๆ

รวม 10 สถาบันในการเข้าค่ายอาสาพัฒนาครั้งนี้เป็นการสร้างฝายน้ำล้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี นักเรียนได้รับความรู้

เกี่ยวกับการสร้างฝาย การอนุรักษ์ธรรมชาติ ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ และการรักษาสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเราให้ยั่งยืนต่อไป

ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม พ.ศ.2560

 
 
 
 

 


ภาพข่าว นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน) ชมรมมีเดียดรุณาราชบุรี(ถ่ายภาพ)