Friday, 13 December 2019
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ค่ายอาสา "สร้างฝายน้ำล้น" ปลูกฝังจิตอาสาคนรุ่นใหม่

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by Admin1
  • Hits: 1165

 

 

 

ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน และนักเรียนกลุ่มไอซีที จำนวน 10 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาครั้งที่ 5

ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาเมือง ภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดราชบุรี ร่วมกับตัวแทนเยาวชนจากสถาบันต่าง ๆ

รวม 10 สถาบันในการเข้าค่ายอาสาพัฒนาครั้งนี้เป็นการสร้างฝายน้ำล้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี นักเรียนได้รับความรู้

เกี่ยวกับการสร้างฝาย การอนุรักษ์ธรรมชาติ ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ และการรักษาสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเราให้ยั่งยืนต่อไป

ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม พ.ศ.2560

 
 
 
 

 


ภาพข่าว นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน) ชมรมมีเดียดรุณาราชบุรี(ถ่ายภาพ)