Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

บริจาคช่วยเหลือนักเรียนที่โรงเรียนประสบภัยภาคใต้

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 800

 

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้บริจาคช่วยเหลือนักเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ได้มอบเสื้อพละ

100 ตัว  สมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด กบเหลาดินสอ  อย่างละ 100 ชุด พร้อมเงินบริจาค

โดยมีบาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นผู้มอบ ให้กับนางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี  สพป. ราชบุรี เขต 1 เป็นผู้รับมอบสิ่งของช่วยเหลือนักเรียน

ที่ประสบภัยภาคใต้ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพัก ทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ.2560

 
 
 
 

 


ภาพข่าว นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน,ถ่ายภาพ)