Monday, 19 March 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน...อย่าได้พลาดโอกาสดีๆ *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " *** จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 18.30 - 22.30 น.
A+ R A-

สืบสานพระราชปณิธานของพ่อหลวง

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 14:27
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 716

 

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีร่วมทำกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ของจังหวัดราชบุรี

          โรงเรียนดรุณาราชบุรีจึงได้เรียนเชิญนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มาพูดให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชปณิธาน

พระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท หลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมิทร มหาภูมิพลอดุลยเดช จากคำกล่าวที่ว่า

"ทำดีต่อตนเอง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้รู้สึกดีๆ และพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขไปให้ผู้อื่น 

            ทำดีต่อครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเราที่สุด และมีผลต่อความสุขของสมาชิกทุกคน

            ทำดีต่อสังคม  ก็จะทำให้สภาพแวดล้อมรอบๆตัวเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น เพราะจะเต็มไปด้วยความเอื้ออาทร และความมีไมตรีจิตต่อกัน

            ทำดีต่อศาสนา อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และทำให้สังคมร่มเย็นเป็นสุข เราจึงควรสืบทอดศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป

           ทำดีต่อประเทศชาติบ้านเมือง  ซึ่งเป็นแผ่นดินถิ่นเกิดหรือให้เราได้อยู่อาศัย"  แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

           ตอนต้นได้รับฟัง พร้อมร่วมร้องเพลงกับวงโยธวาทิตดรุณาราชบุรี บรรเลงเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี

 

 

ตัวแทนนักเรียน นางสาวกชกร  ทองจันทรน์ กล่าวขอบคุณ  ประธานและคณะกรรมการนักเรียน มอบกระเช้าที่ระลึกแก่

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 07.45 - 08.00 น.  

ณ เวทีโดมอาคารเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 
 
 
 

 

 


ภาพข่าว  นางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ (รายงาน) , นายธีระพล พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)