Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ

  • Published: Friday, 02 December 2016 14:34
  • Hits: 983

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล”แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเซนต์ปอล  โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

 

  ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาด  จังหวัดราชบุรีถวายเป็นพระราชกุศล

โดยสภานักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ฝ่ายอภิบาล ประชาสัมพันธ์รณรงค์ และอำนวยความสะดวกในการบริจาคโลหิต

ครูวีระเดช  ยอแซฟ และครูจันจิรา กลิ่นฟุ้ง รับผิดชอบดูแล

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดให้มีการบริจาคโลหิตปีการศึกษา ๒ สองครั้งต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน และทุกครั้งได้รับความร่วมมืออย่างดี

จากเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี สภานักเรียน  ฝ่ายอภิบาลโรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจำนวนผู้บริจาคโลหิตมากขึ้น รวมครั้งนี้ 124 ราย

โลหิตรวม 49,600 ซีซี


นางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ  (รายงาน)