ดรุณาราชบุรีร่วมถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 "ราชบุรีทำดีเพื่อพ่อ"

 

 

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีกว่า 800 คน ร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

( รัชกาลที่ 9 ) และร่วมแปรอักษรแสดงความจงรักภักดี "ราชบุรีทำดีเพื่อพ่อ” พร้อมใจกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที ร่วมกันร้องเพลง

สรรเสริญพระบารมีดังกึกก้องไปทั่วสนาม เพื่อการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้    

 

 

วงโยธวาธิตดรุณาราชบุรีร่วมบรรเลงเพลงในพิธี  นักเรียนจิตอาสาระดับมัธยมต้น ครู และนักเรียนจิตอาสา (สภานักเรียน)

จำนวน  30 คน  ร่วมกันเก็บขยะรักษาความสะอาดภายในงานโดยมีการคัดแยกขยะ ขวดน้ำ กล่องโฟม เศษอาหาร พลาสติก

เป็นการทำความดีถวายพ่อหลวงและเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้มีจิตสาธารณะ  เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  เวลา09.00 น.

ที่บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่างราชบุรี ค่ายภาณุรังษี  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

 

 


ภาพข่าวชุดที่ 1 

นายประสิทธิชัย  คุณธร ,นายธีระพล  พฤฑฒิกุล ,นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ) 


ภาพข่าวชุดที่ 2

นายสุนทร  ปานบุษราคัม (ถ่ายภาพ)

ภาพถ่ายเพิ่มเติม  คลิก !!!