Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

แสดงความยินดีเลขาธิการ สช. “นายกฤติชัย อรุณรัตน์”

  • Published: Tuesday, 25 October 2016 13:39
  • Hits: 1124

 

 

ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกฤษติชัย อรุณรัตน์ ที่ได้รับการแต่งแต่งตั้งเป็น

“เลขาธิการคณะกรรการส่งเสริมการศึกษาเอกชน” โดยมีผู้แทนโรงเรียนเอกชนร่วมแสดงความยินดี  เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ ราชบุรี

 

           

นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี และประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี

“บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ” บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซิสเตอร์อารยา ภานุศรี ผู้อำนวยการ

โรงเรียนนารีวิทยา ดร.สกุณา น้อยมณีวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ผู้แทนผู้บริหาร  และครูโรงเรียนเอกชน

จังหวัดราชบุรีร่วมแสดงความยินดี

 


ภาพข่าว 

นายธีระพล  พฤฑฒิกุล  (ถ่ายภาพ)