Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

วจนพิธีกรรมขอพรพระโอกาสปิดปีการศึกษาที่ 1/2559

  • Published: Friday, 23 September 2016 09:37
  • Hits: 1526

 

 

เนื่องด้วยโอกาสปิดปีการศึกษาที่ 1/2559 โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกมัธยม และประถม จัดกิจกรรม วจนพิธีกรรมขอพรพระโอกาส

ปิดปีการศึกษา เพื่อเป็นการขอพรแด่แม่พระประจำอาคารเรียนโดยผ่านผู้แทน ทั้งคณะครู นักเรียน บุคลากร ภายในโรงเรียน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก

บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองอธิการแผนกมัธยม ,บาทหลวงปิติศักดิ์  พงศ์จิรพันธุ์ รองอธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล เป็นประธานในการประกอบพิธีกรรม

เมื่อวันที่ 20,21 ก.ย. ที่ผ่านมา

 

 


ภาพข่าว วันที่ 20 ก.ย. (ระดับชั้น ป.1-3) ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์

นายธีระพล  พฤฑฒิกุล  (ถ่ายภาพ) 

 


ภาพข่าว วันที่ 21 ก.ย. (ระดับชั้น ป.4-6) ณ หน้าอาคาร3

นายธีระพล  พฤฑฒิกุล  (ถ่ายภาพ) 

 


ภาพข่าว วันที่ 20 ก.ย. (ระดับชั้น ม.1-3) ณ หน้าอาคาร6

นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ) 

 


ภาพข่าว วันที่ 21 ก.ย. (ระดับชั้น ม.4-6) ณ โดมหน้าอาคาร2

นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ)