Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

วันแม่แห่งชาติ รักแม่สุดหัวใจ

  • Published: Monday, 15 August 2016 14:14
  • Hits: 1580

08/15/2016 :: 13:57:35 น.

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดงาน "วันแม่แห่งชาติ รักแม่สุดหัวใจ Mother's Love Green&Clean" เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 

เพื่อให้ลูกได้แสดงความความกตัญญูต่อคุณแม่ โดยจัดกิจกรรมทั้ง แผนกอนุบาล แผนกประถม และแผนกมัธยม แบ่งช่วงการจัดเวลาตั้งแต่ 8.30 - 13.30

 

 

กิจกรรมครั้งนี้ส่งเสริมให้ลูกๆแสดงความรักต่อคุณแม่เนื่องในวัน 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ และเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ  ทั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากท่านผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก และยังมีการแสดงของบุตรหลานในแต่ละแผนกดังภาพกิจกรรมต่อไปนี้

 


ภาพข่าวกิจกรรม  แผนกอนุบาล

นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (รายงาน/ถ่ายภาพ)


 

ภาพข่าวกิจกรรม  แผนกประถม

นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)


 

ภาพข่าวกิจกรรม  แผนกมัธยม

นายประสิทธิชัย  คุณธร ,นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ)