Wednesday, 23 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายราชสดุดีแด่พระมิ่งแม่แห่งชาติ

  • Published: Thursday, 11 August 2016 15:52
  • Hits: 1259

08/11/2016 :: 15:18:40 น.

 

วันแม่แห่งชาติประจำปี 2559 เป็นวาระมหามงคลของพสกนิกรชาวไทยที่จะได้ร่วมถวายสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ขอน้อมเกล้าฯ ถวายราชสดุดีแด่พระมิ่งแม่แห่งชาติ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

 

โดยนางกรกัญญา โชว์ปัญญา ตัวแทนคณะผู้บริหาร นายไกรสร ประยูรวงศ์ ผู้ประสานงาน  เด็กหญิงปรียานุช  มณีโชติ  เด็กหญิงวชิรญาณ์ ปาลลา

ตัวแทนนักเรียน นางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ ตัวแทนครู บุคลากรโรงเรียนดรุณาราชบุรี เข้าร่วมถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมทบกองทุน

ร่วมใจสงเคราะห์ ชุมชน เพื่อนำไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ที่ยากจน

และขาดแคลนทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


ภาพข่าวกิจกรรม

นางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ  (รายงาน/ถ่ายภาพ)